Shamballa

Pracuji také s energií Shamballa. Je to nádherná energie, která pomáhá při odbourávaní stresů, rozpuštění bloků a zkvalitnění našeho života ve všech oblastech. Na Vaše přání můžeme tuto nádhernou energii zapojit, aby nám pomohla s procesem změny Vašeho životního stylu. Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, pochopení, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních, včetně nás samotných. Shamballa nám pomáhá, abychom si snáze uvědomili, kdo a čím jsme a kým se chceme stát…   Shamballa a já…. Už ani přesně nevím, kdo nebo co, mě dovedlo k informacím o existenci této krásné energie, ale jsem vděčná Vesmíru, že se stala součástí mého… Read More

Continue Reading